Grävning i Rättvik och Dalarna

Anlita företaget som funnits i över fyra decennier och jobbet blir rätt första gången!

I nära samarbete med flera lokalt förankrade företag som håller våra höga kvalitetskrav erbjuder vi helhetslösningar inom markarbeten.

Vi dränerar och fuktskyddar med marknadsledande fuktskydd

 

   

Kabelplacering på just er tomt inför grävning:

Här tar ni reda på kabelplaceringen på er just tomt. Undvik avgrävningar och förenkla planering och samordning genom länken nedan.

 • Vägbyggnationer
 • Större schakter
 • Anläggningsarbeten
 • Avloppsarbeten
 • Dräneringsarbeten
 • Enskilt avlopp
 • Entreprenadmaskinsarbeten
 • Grävarbeten
 • Markarbeten
 • Minireningsverk

Hur står det till med ert enskilda avlopp?

Runt 10% av Sveriges hushåll har enskilt avlopp som klassas som utdömda.

Ett enskilt avlopp är en avloppsanläggning som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet. De flesta av dessa bygger på en gammaldags markbaserad teknik som tyvärr inte renar avloppsvattnet bra nog.

Orenat avloppsvatten som släpps ut ökar risken för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag. Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att ditt enskilda avlopp uppfyller miljöbalkens krav.
Om avloppet underkänns blir du skyldig att vidta åtgärder för att få det att fungera enligt gällande krav. Tuffa krav som du på bästa sätt möter med hjälp av Ecotechs robusta produkter. Kontakta oss så hjälper vi dig!

 

 

Anlita oss om:

 • du har slamavskiljare finns men efterrening saknas
 • ert avloppet är fel dimensionerat, vanligt vid ombyggnationer
 • då vatten finns indraget men rening saknas
 • du saknar giltigt tillstånd för avloppet
 • om avloppsvattnet leds till sandfilterbrunn eller stenkista
 • du sitter fast med en ålderdomlig två- eller trekammarbrunn
 • ditt enskilda avlopp installerades före 1987

Maskinparken

Vår maskinpark ger oss kapaciteten att utföra entreprenadmaskinarbeten såsom gräv-, dränering-, enskilt avlopp- och markarbeten.

 • Hjulgrävmaskin
 • Bandgrävningsmaskiner, upp till 36 ton
 • Hjullastare
 • Dumper
 • Traktorgrävare
 • Maskintrailer
 • Maskintillbehör
 • Vi har även tillgång till andra maskiner vid behov